facebook

Konfekcja filtracyjna, tkaniny techniczne, włókiennicze wyroby techniczne, Replacement, Cross references, Spare part, Part Replacement, Equivalent

Filtr kołpakowy, HS 376 DN65 PN16 LW 0,5mm, HS 376 DN50 PN16 LW, HS 376 DN40 PN16 LW, HS 376 DN32 PN16 LW, HS376DN65PN16LW, HS376DN50PN16LW, HS376DN40PN16LW, HS376DN32PN16LW,

zamiatarka, zamiatarki, rekuperatory, atex, włókniny filtracyjne, worki filtracyjne, węglowe, okapów, okapy, pochłaniacze, pochłaniacz, lakiernia, lakierni

Hako Jonas 1500, Hako Jonas 1200, Hako Jonas 980, Hako Jonas 900, Hako Jonas 1900, 135015401, 135009681, 135007724, CT1357724, Fi240SLP, ROBOFIL440SL,

TKFD 103 Fuchs Umwelttechnik, TKF FA3, TKF FB06, TKF EU51, TKF SF08, TKF A05, TKFD103, TKFFA3, TKFFB06, TKFEU51, TKFSF08, TKFA05

Autofilter - hydraulika siłowa

FILTRY GEMA 105164,109619,116870 Filtry Gema, 1292274, CA2024, GEMA NF20068,GEMA 104412,GEMA 109428, utlizacja odapów,gęstość usypowa, pył,ratingen ,germany,electrostatic, systems,electro world,instrukcja bhp,automatyzacja

Prototypy filtrów na zamówienie

hydrauliczne,Odpylanie,Modernizacja,Thermal Power,Górnicze,Wojskowe

Hydrotrade Arkadiusz Waliczek, piec obrotowy, mgiełka olejowa

mat filtracyjnych, maszyny poligraficzne Heidelberg, do zespołu wodnego

Hydrotrade-filtry przemysłowe
P O L S K A
TWÓJ NIEZAWODNY DOSTAWCA
strona główna | kontakt | mapa strony

O firmie


PRODUCENT i DYSTRYBUTOR ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ FILTRACYJNYCH
hydrotradeJesteśmy polską, nowoczesną i prężnie działającą o ugruntowanej pozycji firmą, której początki sięgają roku 2009. Naszą działalność rozpoczęliśmy od programowania obiektowego systemów informatycznych pracujących w przemyśle. Nasza droga rozwoju sukcesywnie pochłania coraz to większy obszar specjalizacji przemysłowej. W ciągu zaledwie kilku lat osiągnęliśmy status dystrybutora detali filtracyjnych współpracującego z liderami europejskiego rynku części zamiennych. Obecnie to w głównej mierze przedsiębiorstwo produkcyjne i lider prototypowych dedykowanych rozwiązań na bazie autorskiej myśli technologicznej w segmencie filtracji procesowej.
GRUPA HYDROTRADE NA ŚWIECIE

Organizacja w obecnym czasie stawia na silną akcelerację rozwojową produktów ochrony środowiska w tym szeroko rozumianych systemów odpylania i filtracji przemysłowej. Jako członek międzynarodowej grupy dostarczającej gotowe rozwiązania nowych technik oczyszczania powietrza i cieczy ( w tym lotnych związków organicznych LZO (VOC ) firma mocno podnosi poprzeczkę, co do zakresu ofertowego i jakości świadczonych usług. Przedsiębiorstwo stara się wyprzedzić potrzeby klientów w myśl zmian roku 2016 i ciągłego dostosowania polskiego prawa w zakresie ochrony środowiska wdrażając standardy krajów europejskich na terenie RP.
Posiadamy referencje, które gwarantują absolutnie nasz profesjonalizm.

Razem przełamujemy ograniczenia polskiego przemysłu.SPECJALIZACJA PRODUKCJI - PROTOTYPOWE ROZWIĄZANIA FILTRACYJNE
hydrotradeNasza firma jako wiodące przedsiębiorstwo w segmencie filtracji specjalnej, to organizacja o charakterze inżynieryjno badawczym skupiająca w swej istocie meritum branży filtracyjnej. Specjalizujemy się w nowatorskich rozwiązaniach filtracyjnych unowocześniając zastosowaną technologię do realnych potrzeb Klienta.


NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

Oferujemy dostawę n/w produktów, które nie są ogólnie dostępne na rynku i wymagają dostosowania parametrów filtra do istniejących potrzeb filtracyjnych. Do najciekawszych wyrobów filtracyjnych, które mamy okazję oferować należą:


1. Filtry z dopuszczeniem do pracy w pierwszej strefie zagrożenia wybuchem - Dyrektywa ATEX 94/9/WE
2. Filtry stosowane przy filtracji między innymi: mydła, farb i wosku.
3. Wkłady i filtry do mazutu.
4. Filtry manualne, półautomatyczne i automatyczne.
5. Filtry cieczy, układy filtracyjne do mułu.
6. Niestandaryzowane worki filtracyjne do filtracji mokrej.
7. Worki filtracyjne do maszyn skrawających (centra obróbcze).
8. Wkłady i filtry gazów palnych.
9. Wkłady mgły olejowej pracujące w środowiskach agresywnych.
10. Filtry i wkłady o zmniejszonym stopniu kosztochłonności eksploatacyjnej.

*** NOWOŚĆ ***

1. Układy filtracji oczyszczania powietrza w tym z redukcji -dopalania lotnych związków organicznych, LZO (VOCs, ang. volatile organic compounds) przy niestandardowych przepływach medium 750 000 Nm3/h - oferta promowana !!

2. Układ filtracji chemicznej, substytut tradycyjnej oczyszczalni ścieków zastosowanie dedykowane (oczyszczalnie ścieków, biogazownie) o mocy 6 GW (giga Wat)- nowość rynkowa!!

3. Mobilne urządzenia neutralizacji siarkowodoru z zastosowaniem w górnictwie - nowość ofertowa!!
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
copyright by Hydrotrade 2010

Pszczyna filtry,hydraulika siłowa

utlizacja odapów,gęstość usypowa, pył,ratingen ,germany,electrostatic, systems,electro world,instrukcja bhp,automatyzacja,

FILTRY GEMA 105164,109619,116870 Filtry Gema, 1292274, GEMA CA2024, GEMA NF20068,GEMA 104412,GEMA 109428

MAZAK FH-4800 40T filtry wody, filtr MS70, MS 70, MS-70

Cronne Industry - zamienniki

Prototypy filtrów na zamówienie

hydrauliczne,Odpylanie,Modernizacja,Thermal Power,Górnicze,Wojskowe

Przemysł metalurgiczny, piec obrotowy, mgiełka olejowa, rekuperatory hydrotrade.pl/linki,linki hydrotrade.pl/linki2,linki2 hydrotrade.pl/linki3,linki3

komunalny osad ściekowy, odciąg pyłów w warsztacie, ustawa o handlu emisjami, program gospodarki odpadami, biomasa, biogazownia, węgiel aktywny, uzdatnianie wody, optymalizacja, węglowodory alifatyczne (alkany, alkeny, alkiny, np. etan, etylen, acetylen, izobutan), węglowodory pierścieniowe (cykloalkany), węglowodory aromatyczne (np. benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny, BTEX, chlorowcowane węglowodory , chlorometan, trichloroetan) nitrowane węglowodory (np. nitrobenzen), alkohole i fenole (metanol, etanol, propanole, butanole, fenol, krezole), karbonylowe pochodne (np. formalne, hydrakotwórczy!, acetaldehyd, akroleina, aceton), kwasy karboksylowe i estry (np. kwas mrówkowy, octowy, masłowy; octan etylu, maślan metylu, heterocykliczne związki organiczne zawierające m.in. azot, tlen, siarkę (np. indol, skatol, pirydyna) – ODORY, alifatyczne związki siarki (np. merkaptany), aminy alifatyczne (np. trietyloamina), aminy aromatyczne (np. anilina toksyczna), gazy odlotowe

mahle, mahle industry